Uncategorized

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล คฤหาสน์กูเด็น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล คฤหาสน์กูเด็น ตัวอาคารนั้นมีความละเมียดละไมตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอก โดดเด่นด้วยหลังคาทรงปั้นหยาแบบไทยมุงกระเบื้องดินเผารูปกาบกล้วย บานหน้าต่างละเอียดด้วยแผ่นไม้ชิ้นเล็ก ๆ เป็นเกล็ดแนวนอน ช่องลมหน้าบนตกแต่งรูปดาวตามแบบอิสลาม ขณะที่ภายในนั้นจัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองสตูล วิถีชีวิตของชาวสตูล เช่น ชีวิตชาวเลเกาะหลีเป๊ะ การปั้นหม้อ ห้องบ้านเจ้าเมืองสตูล ห้องวัฒนธรรมชาวไทยมุสลิม รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นด้วย การจัดแบ่งเป็นห้องต่าง ดังนี้ ufabet
ห้องที่ 1 ห้องข้อมูลข่าวสาร เป็นห้องสำหรับบริการอ่านหนังสือ ค้นคว้าข้อมูล และบริการชุมชน
ห้องที่ 2 ห้องภูมิหลังเมืองสตูล จัดแสดงเรื่องราวภูมิหลังเมืองสตูลด้านต่างๆ เช่น สภาพภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา เรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญในอดีตของเมืองสตูล วิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยซาไก และเรื่องราวของเกาะตะรุเตา โดยการจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากแหล่งโบราณคดีในจังหวัดสตูล ตัวอย่างทรัพยากรแร่ของจังหวัด และฉากจำลองเหตุการณ์สำคัญ
ห้องที่ 3 ห้องวิถีชีวิตชาวสตูล จัดแสดงวิถีชีวิตชาวสตูลในด้านต่างๆ ได้แก่ ชีวิตชาวเลที่เกาะหลีเปะ การปั้นหม้อ-เผาหม้อแบบโบราณที่บ้านย่านซื่อ ชีวิตชาวประมงที่บ้านตำมะลัง โดยการจัดแสดงด้วยสื่อ ประกอบด้วยการจำลองแสดงภาพวิถีชีวิต
ห้องที่ 4 ห้องบ้านเจ้าเมือง จัดแสดงอัตถชีวประวัติของพระยาภูมินารถภักดี เจ้าเมืองสตูล ผู้สร้างคฤหาสน์กูเด็น จัดแสดงแบบเครื่องเรือนเป็นข้าวของเครื่องใช้ตามแบบที่พระยาภูมินารถภักดีเคยใช้ แสดงเป็นมุมต่างๆ เช่น มุมห้องนอน มุมพักผ่อน และมุมห้องทำงาน เป็นต้น
ห้องที่ 5 ห้องเรือนชานชาวบ้านสตูล จัดแสดงแบบบ้านจำลองของชาวบ้านสตูลโดยจัดแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านด้านต่างๆ เช่น ห้องครัว ห้องนอน และห้องอเนกประสงค์ เป็นต้น
ห้องที่ 6 ห้องรับแขกร่วมสมัยคฤหาสน์กูเด็น จัดแสดงชุดรับแขกร่วมสมัยคฤหาสน์กูเด็น โดยสร้างขึ้นใหม่ตามรูปแบบเดิม
ห้องที่ 7 ห้องวัฒนธรรมชาวไทย-มุสลิมในสตูล จัดแสดงตู้หุ่นจำลองและการละเล่นของชาวไทยมุสลิม ตู้หุ่นจำลองแสดงภาพโรงเรียนปอเนาะ มุมจัดแสดงห้องละหมาด พิธีการเข้าสุนัต หุ่นจำลองพิธีนิกะฮ์ (แต่งงาน)

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *