Uncategorized

วนอุทยานศรีพังงา

วนอุทยานศรีพังงา ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยในท้องที่ตำบลกระโสม ตำบลกะไหล ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา และตำบลเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ซึ่งต่อมากรมป่าไม้ได้ให้นายสมบูรณ์ วงภักดี นักวิชาการป่าไม้ 4 ดำเนินการสำรวจบริเวณอ่าวพังงาเพิ่มเติม และได้มีการดำเนินงานประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยกำหนดเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้า 1-3 เล่มที่ 98 ตอนที่ 65 ufaเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2524 ภายใต้ชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา” เนื้อที่ประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 250,000 ไร่

พื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาทั้งหมด ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ ประมาณ 51 เกาะ เช่นเกาะเต่า เกาะพระอาตเฒ่า เกาะมะพร้าว เกาะโบยน้อย เกาะโบยใหญ่ เกาะรายาหริ่ง เกาะพนัก เกาะห้อง เขาพิงกัน ฯลฯ ซึ่งในแต่ละเกาะมีสภาพธรรมชาติที่แตกต่างกันและมีความสวยงามเฉพาะตัว เนื่องจากบริเวณนี้โครงสร้างและสัณฐานของพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวเขาหินแกรนิตที่เรียกว่า “ทิวเขาตะนาวศรีและทิวเขาภูเก็ต” อันเป็นเส้นกั้นพรมแดนภาคใต้ฝั่งตะวันตก ไทย-พม่า ที่ทอดยาวไปจนถึง พังงา – ภูเก็ต เป็นทิวเขาที่เกิดในยุคครีตาเซียส ยุคเทอร์เชียรีตอนต้น อายุประมาณ 136 ล้านปีมาแล้ว

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *