สร้างบรรยากาศบ้านน่าอยู่
ออกแบบบ้าน

สร้างบรรยากาศบ้านน่าอยู่

สร้างสรรค์บรรยากาศบริเวณบ้านให้น่าอยู่ขึ้น

สร้างบรรยากาศบ้านน่าอยู่ การมีบ้านอยู่สบายที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอันเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คนส่วนใหญ่ปรารถนา แต่ด้วยปัจจัยในหลาย ๆ ด้านที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยอย่างผ่อนคลาย จึงทำให้การสร้างบรรยากาศอยู่สบายให้พื้นที่ในบ้านน่าอยู่เป็นส่วนสำคัญที่ควรมีการจัดสรรอย่างเหมาะสม ทั้งการออกแบบบ้านให้ลงตัวกับทิศทางภูมิอากาศ การเลือกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัย ตลอดจนถึงการตกแต่งพื้นที่รอบบ้านให้มีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิต ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สามารถเปลี่ยนภาวะไม่น่าอยู่ให้กลายเป็นบ้านอยู่สบายในทุกช่วงเวลาออกแบบบ้าน เย็นสบาย

ป้องกันความร้อนเข้าสู่พื้นที่ในบ้าน

ป้องกันความร้อนเข้าสู่พื้นที่ในบ้าน

  • หลังคา เป็นองค์ประกอบหลักของบ้านที่ต้องเผชิญกับแสงแดดและความร้อนโดยตรงตลอดวัน เนื่องจากหลังคาเป็นส่วนบนสุดที่อยู่ใกล้ความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่าส่วนอื่น ๆ อีกทั้งยังมีขนาดพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ จึงทำให้สามารถรับความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่นำมาสู่ปัญหาบ้านร้อนไม่น่าอยู่ วิธีที่สามารถช่วยเปลี่ยนบ้านร้อนให้เย็นสบายจึงควรให้ความสำคัญตั้งแต่การเลือกสรรหลังคาบ้านที่เหมาะสม โดยควรมีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้ดี พร้อมสะท้อนความร้อนไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ในบ้านได้อย่างตรงจุด ก็จะช่วยทำให้บรรยากาศแห่งการอยู่อาศัยมีสภาวะอยู่สบายที่พร้อมสำหรับการพักผ่อนตลอดวัน โดยอาจผสมผสานเข้ากับการออกแบบหลังคาที่เหมาะสม ด้วยการทำหลังคาทรงสูง เพื่อช่วยให้ความร้อนในบ้านลอยขึ้นสู่พื้นที่ว่างบริเวณใต้หลังคา ก่อนระบายออกสู่พื้นที่นอกบ้าน เป็นต้น
  • ผนัง นอกจากหลังคาแล้ว ผนังบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาซึ่งปัญหาบ้านร้อนไม่น่าอยู่ได้เช่นกัน เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งบ้านทั่วไปจะเกิดการสะสมความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้ที่ผนัง จึงส่งผลทำให้ความร้อนถ่ายเทเข้าสู่ตัวบ้านในระหว่างการอยู่อาศัย ดังนั้นจึงควรป้องกันความร้อนก่อนเข้าสู่พื้นที่ภายในบ้านด้วยการเลือกใช้วัสดุผนังที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งมาพร้อมคุณสมบัติที่สามารถป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้ดี โดยควรทาตกแต่งผนังด้านนอกด้วยโทนสีสว่างเพื่อไม่ให้ดูดซับความร้อนจากแสงอาทิตย์มากจนเกินไป หรืออาจเลือกใช้สีทาผนังตกแต่งบ้านที่มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนได้ดี ก็สามารถช่วยป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การถ่ายเทอากาศที่ดี

บ้านอยู่สบายควรมาพร้อมบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย เพื่อให้พื้นที่ภายในบ้านไม่เกิดการสะสมความร้อน และมีการถ่ายเทอากาศใหม่เข้าสู่พื้นที่ภายในบ้านแทนความร้อนเดิมอยู่เสมอ ซึ่งโดยส่วนมากจะมีการออกแบบบ้านให้มาพร้อมหน้าต่าง เพื่อช่วยในการระบายอากาศระหว่างวัน แต่เมื่อต้องมีการปิดประตูและหน้าต่างในขณะที่ไม่มีคนอยู่อาศัย ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศภายในบ้านอบอ้าว เพราะไม่มีการถ่ายเทอากาศใหม่ และไม่เกิดการระบายความร้อนที่มีอยู่ในบ้านออกไปในระหว่างวัน ดังนั้นจึงควรมีการออกแบบบ้านให้สามารถระบายอากาศได้ดีมากกว่ามีเพียงแค่หน้าต่างในแบบเดิม โดยอาจออกแบบช่องระบายอากาศเพื่อใช้ในการดึงอากาศใหม่เข้าสู่พื้นที่ภายในบ้าน พร้อมติดตั้งเครื่องดูดอากาศบริเวณด้านบนของบ้านเพื่อช่วยในการถ่ายเทความร้อนให้ออกสู่ด้านนอกได้อย่างรวดเร็ว ก็ะช่วยทำให้บรรยากาศภายในบ้านเย็นสบายและไม่ร้อนอบอ้าว แม้จะมีการปิดบ้านไว้ตลอดวัน

สร้างพื้นที่สีเขียวรอบบ้าน

มากกว่าการเพิ่มชีวิตชีวาให้พื้นที่รอบบ้านรื่นรมย์ ด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียวจัดสวนปลูกต้นไม้แล้ว การจัดสวนยังเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยทำให้พื้นที่รอบบ้านมีบรรยากาศเย็นสบายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากต้นไม้ธรรมชาติเหล่านี้จะคอยดูดซับความร้อนภายนอกไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ด้านในของบ้านโดยตรง ซึ่งจะเป็นเหมือนเกราะกำบังที่คอยป้องกันความร้อนเข้าสู่พื้นที่ในบ้านไว้อีกชั้นหนึ่ง โดยสามารถเลือกออกแบบสวนได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น

  1. ปลูกต้นไม้ใหญ่ สำหรับบ้านที่พอมีพื้นที่ว่างสำหรับจัดสวนปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ ก็จะช่วยทำให้พื้นที่รอบบ้านมีร่มเงาไว้สำหรับกันความร้อนให้ตัวบ้าน ซึ่งจะช่วยทำให้บ้านมีบรรยากาศร่มรื่น เย็นสบาย และไม่ร้อนในระหว่างการอยู่อาศัย
  2. จัดสวนแนวตั้ง สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่มากนัก แนะนำให้เลือกใช้วิธีการจัดสวนแนวตั้งแทนการปลูกต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ หรืออาจทำแนวกำแพงต้นไม้รอบบ้านให้ดูร่มรื่นก็ได้เช่นกัน ซึ่งนอกจากวิธีนี้จะช่วยทำให้พื้นที่รอบบ้านรื่นรมย์และดูสดชื่นมากขึ้น ยังสามารถช่วยป้องกันตัวบ้านจากความร้อนได้เป็นอย่างดี
  3. ปลูกไม้พุ่มและพืชคลุมดิน ไม่เพียงการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่จะช่วยสร้างร่มเงาให้มุมบ้านร่มรื่น แต่การจัดสวนด้วยไม้พุ่มและพืชคลุมดินยังมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศรอบบ้านให้รื่นรมย์และเย็นสบายมากยิ่งขึ้น เพราะพรรณไม้เหล่านี้จะคอยทำหน้าที่ปกคลุมดินให้เย็นอยู่เสมอ ทำให้ความร้อนจากดินไม่ถูกส่งต่อเข้าสู่พื้นที่ในบ้าน

ช่วยให้บ้านปราศจากเสียงรบกวน สร้างบรรยากาศบ้านน่าอยู่

ช่วยให้บ้านปราศจากเสียงรบกวน

หลังคา

หลังคาบ้านถือเป็นด่านแรกที่ช่วยกันแดดและกันฝนเข้าสู่พื้นที่ภายในบ้าน ซึ่งสามารถช่วยสร้างความปลอดภัยให้การอยู่อาศัยมีความสุขสบาย อีกทั้งยังถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้บ้านสวยงามและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญหากมีการเลือกใช้หลังคาบ้านที่มีมาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี ยังช่วยป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเสียงในขณะฝนตก หรือเสียงจากสภาพแวดล้อมรอบบ้านต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ภายในบ้านได้อีกด้วย

ประตู

นอกจากจะเป็นองค์ประกอบหลักของบ้านที่ถูกจัดวางขึ้นมาเพื่อช่วยสร้างความปลอดภัยในการอยู่อาศัยแล้ว ประตูบ้านยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกันแดด กันร้อน และกันเสียงรบกวนจากภายนอกเข้าสู่ภายในบ้านได้ดี จึงควรเลือกประตูบ้านที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนและสามารถดูดซับเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการอยู่อาศัยภายในบ้านให้เงียบสงบโดยปราศจากเสียงรบกวน

หน้าต่างกระจกใส

บ้านในปัจจุบันจะนิยมออกแบบบ้านให้มีความทันสมัยและมีความโปร่งสบาย ด้วยการติดตั้งช่องแสงกระจกใสรอบบ้าน ซึ่งหากเลือกวัสดุที่ไม่เหมาะสมก็อาจนำความร้อนและเสียงรบกวนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ภายในบ้านได้เช่นกัน ดังนั้นนอกจากเรื่องความสวยงามในการออกแบบบ้านยุคใหม่ให้สวยทันสมัยแล้ว ยังควรเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในการตกแต่งบ้าน ด้วยการติดตั้งหน้าต่างกระจกใสหรือบานช่องแสงกระจกใสที่มีระบบป้องกันล็อคแบบประสิทธิภาพสูง โดยหน้าต่างกระจกใสบางชนิดจะมาพร้อมวงกบที่ออกแบบมาหลายชั้น จึงช่วยให้สามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฉนวนกันเสียงและความร้อน

อีกหนึ่งวัสดุที่สามารถช่วยป้องกันเสียงรบกวนเข้าสู่พื้นที่ภายในบ้านได้ดี คือฉนวนกันเสียงหรือฉนวนกันความร้อน ซึ่งนอกจากจะเป็นวัสดุที่นิยมติดตั้งไว้ชั้นในของผนังกำแพงบ้านแล้ว การเลือกใช้ไม้คอร์กที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติมาติดตั้งเป็นฉนวนของบ้าน ยังสามารถช่วยเพิ่มความสวยงามและเพิ่มประสิทธิภาพให้ผนังบ้านสามารถกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้อีกทางหนึ่ง

วิธีปรับบ้านให้เย็นสบาย สร้างบรรยากาศบ้านน่าอยู่

วิธีปรับบ้านให้เย็นสบาย สร้างบรรยากาศบ้านน่าอยู่

ทำหลังคาบ้านเย็น

เมื่อเข้าสู่หน้าร้อนทีไรเรามักจะพบเห็นตามอาคารบ้านเรือนหรือร้านอาหารหลายแห่งนิยมนำสปริงเกอร์รดน้ำมาติดตั้งไว้บนหลังคา เพื่อรดน้ำลงบนแผ่นกระเบื้องหลังคาที่สะสมความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้เย็นตัวลงจากเดิม แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในวัสดุก่อสร้างมากมายที่ช่วยทำให้สามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น โดยการผสมผสานเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นกับการอยู่อาศัยภายในบ้าน เช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่มีในกระเบื้องหลังคารุ่นใหม่ ซึ่งมาพร้อมคุณสมบัติที่สามารถแก้ไขปัญหาบ้านร้อนได้มากขึ้น ด้วยการเพิ่มจุดเด่นให้กระเบื้องหลังคาแต่ละแผ่นมีคุณสมบัติที่สามารถสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ตกลงมากระทบบนผืนหลังคาได้เป็นอย่างดี จึงช่วยทำให้กระเบื้องหลังคาที่ถูกคิดค้นพัฒนาในปัจจุบันสามารถปกป้องพื้นที่อยู่อาศัยภายในบ้านให้เย็นสบายได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม ซึ่งแน่นอนว่าหากมีการนำกระเบื้องหลังคาที่มีคุณภาพมาใช้ ก็จะช่วยทำให้พื้นที่ภายในบ้านเย็นสบาย ไม่ร้อนอบอ้าว และสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้อย่างแน่นอน

สีทาผนังปกป้องป้องบ้านจากความร้อน

นอกจากหลังคาบ้านเย็นที่โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพในการสะท้อนความร้อนได้อย่างมีคุณภาพแล้ว ก็ยังมีนวัตกรรมสีทาผนังที่ได้รับการคิดค้นมาเพื่อปกป้องตัวบ้านจากความร้อนของแสงอาทิตย์ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสีแต่ละแบรนด์ว่าจะมีการคิดค้นเทคโนโลยีพิเศษรูปแบบใดที่สามารถทำให้สีทาบ้านธรรมดามาพร้อมประสิทธิภาพที่สามารถสะท้อนความร้อนออกไปจากตัวบ้านได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากคุณภาพของสีทาบ้านยุคใหม่ที่มีการคิดค้นคุณสมบัติมาอย่างหลากหลายเพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยภายในบ้านให้เป็นมากกว่าความสวยงามแล้ว การเลือกใช้โทนสีก็ยังมีส่วนสำคัญที่อาจส่งผลต่อบรรยากาศในบ้านด้วยเช่นกัน เนื่องจากโทนสีเข้มจะสามารถดูดซับความร้อนได้มากกว่าโทนสีอ่อน จึงทำให้บ้านที่ตกแต่งผนังภายนอกด้วยสีเข้มมีการสะสมความร้อนไว้บนผนังมากกว่าบ้านส่วนใหญ่ที่ตกแต่งผนังบ้านด้วยโทนสีอ่อนที่มีความเป็นธรรมชาติ

ระบายความร้อนด้วยฝ้าชายคา

เนื่องจากหลังคาเป็นด่านแรกของบ้านที่ต้องเผชิญกับแสงแดดตลอดวัน และมักจะเกิดการสะสมความร้อนไว้บริเวณใต้หลังคาค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลทำให้พื้นที่บริเวณชั้นบนของบ้านร้อนอบอ้าวจนส่งผลมาถึงพื้นที่อยู่อาศัยในบริเวณชั้นล่างของบ้านอีกด้วย และเพื่อให้ความร้อนที่เข้ามาสู่พื้นที่ภายในบ้านสามารถระบายออกไปได้อย่างรวดเร็วที่สุด จึงมีการคิดค้นวัสดุก่อสร้างเพื่อการตกแต่งบ้านอย่าง ฝ้าชายคา ที่ช่วยระบายอากาศร้อนอบอ้าวบริเวณใต้หลังคาให้ออกสู่พื้นที่ภายนอกได้มากขึ้น ซึ่งฝ้าชายคาประเภทนี้จะมีดีไซน์รูระบายอากาศขนาดเล็กเรียงตัวกันอยู่บนแผ่นฝ้า เมื่อนำมาติดตั้งบริเวณชายคาบ้านก็จะช่วยให้ความร้อนใต้หลังคาสามารถถ่ายเทออกจากตัวบ้านได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในบางผู้ผลิตก็อาจมีการคิดค้นฝ้าชายคาระบายอากาศที่มาพร้อมตะแกรงในตัวสำหรับกันแมลงเล็ดลอดเข้าไปด้านในด้วยเช่นกัน

โถงหลังคาสูงเพื่อบ้านเย็นสบาย

ต้องยอมรับว่าบ้านรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้มักจะมาพร้อมดีไซน์ทันสมัยที่น่าสนใจซึ่งสามารถพบเห็นได้บ่อยครั้ง อย่างการออกแบบโถงหลังคาสูง หรือการดีไซน์พื้นที่ภายในบ้านให้เป็นแบบ Double Space ที่มีเปิดพื้นที่ระหว่างชั้นบนและชั้นล่างให้สามารถเชื่อมถึงกัน ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มเอกลักษณ์ความน่าสนใจให้ตัวบ้านสวยทันสมัยและดูหรูหรามากขึ้นแล้ว การออกแบบพื้นที่ในบ้านด้วยลักษณะนี้ยังช่วยเพิ่มความโปร่งสบายให้พื้นที่ในบ้านมีอากาศที่ปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นแม้ไม่ได้มีการติดตั้งฝ้าเพดานในบ้านเพื่อกันความร้อนในแบบเดิม เพราะในปัจจุบันมีการคิดค้นฉนวนกันความร้อนรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้ามาช่วยปกป้องบ้านจากความร้อนได้มากขึ้น ในการออกแบบบ้านที่มีโถงหลังคาสูงให้เย็นสบายจึงควรมีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้ความร้อนเข้าสู่พื้นที่ในบ้านโดยตรง โดยฉนวนกันความร้อนประเภทนี้จะมีคุณสมบัติที่สามารถสะท้อนความร้อนได้มากขึ้นโดยไม่ทำให้ตัวบ้านอบอ้าวเหมือนอย่างที่เคยเป็น

ผนังบ้านไม่ร้อนด้วยอิฐมวลเบา

ในอดีตจะนิยมก่อสร้างบ้านด้วยวัสดุประเภทอิฐมอญเป็นหลัก แม้จะมีความแข็งแรงสูงแต่ก็ทำให้ตัวบ้านสะสมความร้อนไว้ตามผนังค่อนข้างมากหากไม่มีการติดตั้งฉนวนกันความร้อน แต่ในปัจจุบันมีวัสดุที่ได้รับการคิดค้นขึ้นใหม่อย่าง อิฐมวลเบา เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การก่อสร้างบ้านสำหรับการอยู่อาศัยได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการก่อสร้างที่ช่วยทำให้สามารถสร้างผนังได้อย่างรวดเร็ว มีน้ำหนักเบา และยังสามารถปกป้องตัวบ้านจากความร้อนได้ดี

เพิ่มพื้นที่สีเขียวธรรมชาติ

Back to basic คือการตกแต่งบ้านที่กลับคืนสู่ความธรรมดาสามัญมากที่สุด ด้วยการสร้างพื้นที่รอบบ้านให้รายล้อมไปด้วยเสน่ห์อันเรียบง่ายของธรรมชาติ ซึ่งนอกจากการจัดสวนปลูกต้นไม้จะช่วยสร้างบรรยากาศของบ้านให้สวยงามและรื่นรมย์มากขึ้นแล้ว องค์ประกอบของพื้นที่สีเขียวเหล่านี้ยังช่วยทำให้พื้นที่ภายในบ้านเย็นสบาย ไม่ร้อนอบอ้าว และสามารถปกป้องตัวบ้านจากความร้อนได้เป็นอย่างดี จึงไม่แปลกที่บ้านไหนมีต้นไม้เยอะหรือมีร่มเงาไม้รอบบ้านก็จะมาพร้อมบรรยากาศบ้านเย็นสบายโดยไม่ต้องเปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศให้เปลืองค่าใช้จ่าย

ไอเดียแต่งพื้นที่รอบบ้าน

ไอเดียแต่งพื้นที่รอบบ้าน

จัดสวนให้กับมุมทึบ สำหรับบ้านในเมือง ไม่ว่าจะเป็นตึกแถว หรืออาคารที่ถูกขนาบข้างไปด้วยตึกรอบบ้าน ทำให้ไม่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ภายนอกได้ อีกหนึ่งทางเลือกจะช่วยเพิ่มความผ่อนคลายให้บ้าน นั่นก็คือ จัดมุมว่างเปล่าหรือโซนเก็บของของหลังบ้านให้กลายเป็นสวนส่วนตัว โดยเริ่มจากการปรับภูมิทัศน์ แล้วเลือกวัสดุปูพื้นให้ดูเป็นธรรมชาติ ที่สำคัญดูแลง่าย เราไม่ จากนั้นปลูกต้นไม้ให้กับแนวรั้วเพื่อบังกำแพงของเพื่อนบ้าน แนะนำให้สูงกว่าระดับสายตาหน่อย หาตะแกรง หรือ ทำระแนง สำหรับไม้เลื้อยกลายเป็นซุ้มบังแดด และหาเฟอร์นิเจอร์จำพวก โต๊ะ เก้าอี้ ซึ่งกันแดดและฝนได้ดีมาวาง หรือจะเพิ่มกระถางต้นไม้ตามชอบด้วยก็ได้ เพียงเท่านี้ก็ได้มุมนั่งเล่นง่ายๆอันแสนร่มรื่น
ตกแต่งสวนหน้าบ้าน ตกแต่งสวนหน้าบ้านให้กลายเป็นมุมพักผ่อน ไอเดียนี้จะชวนมาตกแต่งกันอย่างง่ายๆ สามารถทำตามได้อย่างแน่นอน เริ่มจากปรับปรุงพื้นที่เดิม นำหินมาโรยรอบๆ เรียงรายด้วยกระถางต้นไม้ จำพวกตะบองเพชรต้นสูง ไม้ประดับสวยงาม วางโต๊ะเก้าอี้เอาท์ดอร์ โดยเลือกเฟอร์นิเจอร์สีสันสดใสให้มองเห็นแต่ไกล เพิ่มความสะดุดตาให้กับสวนจืดๆ น่าจดจำมากยิ่งขึ้น
มุมนั่งเล่นข้างบ้าน เพิ่มความสดชื่นให้กับบริเวณข้างบ้าน ด้วยการจัดสวนใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ โดยเพิ่มไอเท็มง่ายๆ อย่างผ้าปูโต๊ะสีสันสดใส เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศสวนเดิมให้น่าสนใจยิ่งขึ้น เฉกเช่นเดียวกับไอเดียนี้เลือกใช้ผ้าปูลวดลายดอกปูบนโต๊ะไม้ยาว นอกจากให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาแล้ว ยังช่วยปกปิดร่องรอยของโต๊ะที่ไม่น่ามอง เสริมด้วยโคมไฟระย้าเก๋ๆ จับคู่กับเก้าอี้หัวโล้นซึ่งดูเรียบง่ายและเคลื่อนย้ายสะดวก โดยตีกรอบรอบสวนให้เป็นส่วนตัว ด้วยการจัดต้นไม้กระถางนานาชนิด รับแดดอุ่นๆในตอนเช้า
ข้างกำแพงสุดเท่ จัดมุมข้างบ้านให้ฮิปสเตอร์กว่าใคร ออกแบบบ้านโดยนำของเหลือใช้มาสร้างสรรค์ดีไซน์ให้ดูแปลกตา กำแพงที่มีความเรียบง่ายของตัวเองอยู่แล้วอย่างปูนเปลือย เซาะบางส่วนเผยให้เห็นอิฐด้านใน นำบานหน้าต่างเหลือใช้มาเพิ่มความเก๋ไก๋ วางเก้าอี้สีสดใสทำให้สวนดูสนุกขึ้น อย่าลืมหาต้นไม้ ดอกไม้มาวางให้สดชื่นด้วย
บอกลาความน่าเบื่อ เปลี่ยนความน่าเบื่อของบริเวณข้างบ้าน ด้วยการสร้างรั้วต้นไม้ยาวตลอดแนว เหลือไว้เฉพาะทางเข้า และเล่นระดับจัดเป็นสวนเล็กๆ จำพวกพันธุ์ไม้ที่ดูแลง่าย วางโต๊ะเก้าอี้ไม้ได้ความผ่อนคลายน่าพักผ่อน แล้วอย่าลืมปูแผ่นทางเดิน เพื่อนำสายตาไปยังส่วนอื่นๆ

ทริคการดูแลบ้านสำหรับคนมีเวลาน้อย

ชีวิตอันแสนเร่งรีบในแต่ละวัน อยู่บนท้องถนนกว่าหลายชั่วโมง ทำให้คนเมืองบางคนไม่ค่อยมีเวลาดูแลบ้าน จะทำความสะอาดแต่ละทีต้องรอเสาร์ อาทิตย์

จัดสวนง่ายๆสำหรับคนไม่ค่อยมีเวลา สำหรับคนที่ต้องออกไปทำงานแต่เช้า กว่าจะถึงบ้านก็มืดค่ำ ฉะนั้นควรเลือกจัดสวนแบบเรียบง่าย เพื่อป้องกันไม่ให้สวนดูรกทึบจนทำให้ดูแลยาก มีปัญหาเรื่องสัตว์และวัชพืชตามมา ส่วนการเลือกต้นไม้มาปลูกควรเลือก ควรเลือกชนิดที่เป็นไม้พุ่มตัดแต่งได้ง่าย จำพวก ไทรเกาหลี เป็นต้น นอกจากมอบบรรยากาศเขียวขจียังช่วยกันสายตาจากเพื่อนบ้าน ทำระแนงสำหรับปลูกไม้แขวน แล้ววางโต๊ะเก้าอี้เรียบง่าย สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือ ติดตั้งไฟในสวนหรือบริเวณนั่งเล่น เมื่อเรากลับมามืดๆ ช่วยในเรื่องของความปลอดภัย และสร้างบรรยากาศสวยงามในยามค่ำคืนได้เป็นอย่างดี

กล่องตัวช่วยเพื่อความเป็นระเบียบ ไม่ว่าจะห้องไหนๆ กล่องยังเป็นตัวช่วยได้ดีอยู่เสมอ เนื่องจากในห้องนอนมักมีของชิ้นเล็กชิ้นน้อย บางทีอาจหลงลืมปล่อยทิ้งไว้ระเกะระกะ ยิ่งเมื่อกลับบ้านแล้วไม่ค่อยมีเวลา ฉะนั้น หากล่องสวยๆมาเก็บของเหล่านั้นค่ะ แล้วนำกล่องมาจัดเรียงต่อๆกัน กลายเป็นของตกแต่งด้วยได้เลย

จัดห้องให้ทำความสะอาดง่าย หลายคนที่กลับมาถึงบ้านในเวลากลางคืนเป็นประจำ คงเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทำความสะอาดบ้าน โดยเฉพาะห้องนั่งเล่นที่ทุกสมาชิกภายในบ้านอาจเข้ามาใช้ทุกวัน หรือเดินผ่าน ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหาก็คือ เราควรเลือกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเพื่อให้มองเห็นสิ่งสกปรกและทำความสะอาดง่าย ไม่ต้องรอให้ถึงสัปดาห์ก็หยิบไม้กวาดมาปัดถูได้ไม่ยาก

ออกแบบบิล์ทอิน เมื่อมีของจำนวนมากโชว์ทิ้งไว้นานๆ ไม่ว่าจะห้องนั่งเล่นหรือห้องไหนๆ แน่นอนอาจจะต้องเจอปัญหาฝุ่นเกาะเป็นนิ้วแน่นอน ประกอบกับไม่ค่อยมีเวลาทำความมากนัก มาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยการออกแบบบิล์ทอินโดยกำหนดให้อยู่ชิดผนังทั้งสองด้าน ซ่อนบานตู้ให้เรียบกลืนไปกับผนัง คราวนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของรก ไม่เป็นระเบียบ ของสะสมก็ไม่ต้องขนไปทิ้ง เพราะเชื่อว่าบางคนตัดใจยากอยู่ แถมยังไม่ต้องขนออกมาทำความสะอาดบ่อยๆเนื่องจากฝุ่นเกาะด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *