ท่องเที่ยว

อ่าวนาง กระบี่

อ่าวนาง กระบี่อ่าวนาง กระบี่

อ่าวนาง กระบี่ เป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติ ชายหาดนวตน์สำธาร – หมู่เกาะ พี

พี่ เป็น ศูนย์กลางการท่องเที่ยว ทะเลกระบี่ เป็นที่ตั้ง ของ บังกะโล ห้องอาหาร

บริษัท ทัวร์ ให้บริการนำทาง เกาะ ที่ มีชื่อต่างๆ ของ กระบี่ ยกตัวอย่างเช่น สมุทร

แหวก เกา: ปอดะ เกาะพี พี หมู่เกาะห้อง เป็น จุด เช่า เรือ ท่องเที่ยว สถานที่

ต่างๆยกตัวอย่างเช่น หาดทราย ไร่เล ถ้ำา พระนาง แล้วก็เกาะต่างๆ สถานที่

เที่ยว ใน สมุทร กระบี่ พื้นที่ ของ อ่าวนาง จะ ตั้งอยู่ตาม ถนนหนทาง เลาะริม

หาด เป็นระยะ ทาง 6 กิโล เป็นริมหาด ทอด ยาว มีถนนหนทางเลาะหาด มี

เทือกเขา กั้น ระหว่างริมหาด ทัศนียภาพ รอบๆ สวย ประหลาดตา ด้าน ทิศตะวัน

ออก ของ อ่าว มีถ้ำหิน แตกหน่อหินงอก ชื่อ ถ้ำพระนาง รวมทั้ง รอบๆ ข้าง

หน้า ของ อ่าวนาง มีกรุ๊ปเกาะน้อย ใหญ่ ถึง 83 เกาะ ที่เป็น หิน รูปร่างพิศดาร

บ้าง ก็เหมือน รองเท้า บู๊ท สำเภา ห้วนก รวมทั้งอื่นๆ กรุ๊ปเกาะ พวกนี้ เป็นต้นว่า

เกาะ ปอดะ เกาะยา หมัน กาะแย้งมิ้ง เกาะยาวา ซา เกาะลาดิ้ง เกาะหม้อ

เกา กองทัพ ฯลฯ อ่าวนาง นับว่าเป็น จุด ดูดวงอาทิตย์ ตก ที่ งาม อีก แห่งหนึ่งเว็บพนัน

การเดินทาง ไป อ่าวนาง

จาก เมือง กระบี่ นักเดินทาง สามารถ ขึ้นรถสองแถว ค่าใช้จ่ายสำหรับโดยสาร 50

บาท ใช้เวลาราว 45 นาที สำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับโดยสารเรือ จาก อ่าวนางไป

ยัง หาดทราย รวมทั้งเกาะต่างๆ อย่างเช่น อ่าวนาง-ไร่เลย์ ใช้เวลา 10 นาที ค่า

ใช้จ่ายสำหรับโดยสารคนละ 50 บาท อ่าวนาง-ถ้ำพระนาง ใช้เวลา 15 นาที

ค่าใช้จ่ายสำหรับโดยสารคนละ 50 บาท อ่าวนาง-เกาะปอดะ ใช้เวลา 25 นาที

ไป -กลับ ค่าใช้จ่ายในการใช้โดยสาร คนละ 200 บาท อ่าวนาง-เกาะไก่ ไป-

กลับ ใช้เวลา 25 นาที ค่าใช้จ่ายในการใช้โดยสารคนละ 250 บาท อ่าวนาง-

หมู่เกาะ ห้อง ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ราคาค่าเรือสำละ 1500 บาท สำหรับ ค่ำคืน

อ่าว นาง -ไร่เลย์ ค่าใช้จ่ายในการใช้โดยสารคนละ 80 บาท & สามารถเช่าเรือ

ได้ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *