ท่องเที่ยว

เที่ยวชมดอกลิ้นมังกร

เที่ยวชมดอกลิ้นมังกร

เที่ยวชมดอกลิ้นมังกรเที่ยวชมดอกลิ้นมังกร ในตอนต้น สิงหาคม ของทุกปี รวมทั้ง เป็นช่วงๆหน้าฝน ทำให้ ดอกลิ้นมังกร เพชรเม็ดสวย ที่ออกปี ครั้งละ 1 ครั้ง ที่ รอบๆ

น้ำตกหมันแดง ด้านใน อุทยานแห่งชาติ ภูเขา หิน ร่อง กล้า จังหวัดพิษณุโลก โดย ดอก ลิ้น มังกรจะมีดอก บาน พร้อม เป็น

สีชมพู สด เกาะอยู่ บน หิน หน้า น้ำตก หมัน แดง นักเดินทาง ที นิยม การท่องเที่ยว เชิง เสียงอันตราย ดู ความงดงาม ของ

ธรรมชาติ ที่ บริสุทธิ์ สวยสดงคงาม ต่าง เดินทางไป ท่องเที่ยว ดู รมทั้งถ่ายภาพ กัน อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจาก เป็นช่วงๆ ช่วง

เวลา อัน สั้น ที่ ดอก ลิ้น มังกร จะมีดอก แล้วก็ ที่ สำคัญ ดอก ลิ้น มังกร ที่ รอบๆ น้ำาตก หมัน แดง อุทยานแห่งชาติ ภูเขา หิน ร่อง

กล้า จะมีสีชมพู สด ที่เดียว ซึ่ง นับว่าต่างจาก ที่อื่นๆ จะ ออก สีส้ม

ในตอนหน้า ฝน นี้ อุทยานแห่งชาติ ภูเขา ห็น ร่อง กล่า น่า ท่องเที่ยว เป็นอย่างยิ่ง ไม่ แพ้ตอน หน้าหนาว ด้วยเหตุว่า มีดอก ไม้

นานา ประเภท ให้ดู ล้นหลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดอกลิ้น มังกร ที่กำลังมีดอก สวย ในเวลานี้ นักเดินทาง จะสามารถเดินทาง

ได้ 2 ทาง ทางหลัก เริ่ม จาก หน่วยคุ้มครอง น้ำตก หมัน แดง ระยะทางราวๆ 3 กม. โดย เป็นทางเดินป่า ไต่ลงเข้า จะต้อง

เข้าชมก่อนถึงเวลา 10.00 น. เนื่องจากว่า ใช้เวลา เดินป่า โดยประมาณ 2 ชั่วโมง

นาย บุญ ช่วย ชุณ หกิจ หัวหน้า อุทยานแห่งชาติ ภูเขา หินร่อง กล้า อุทยานแห่งชาติ ภูเขาหินร่องกล้า กล่าวมาว่า ดอกลิ้น

มังกรสีชมพู ที่ น้ำตก หมัน แดง จะ มีดอก บาน หน้า น้ตกเพียงแค่ ปี๊ ละ หนึ่ง ครั้ง แค่นั้น จะ บาน เต็มกำลัง ใน ตอน สิงหาคม ของ

ทุกปี นักเดินทางที่ พึ่งพอใจ จะต้อง เตรียม มา ให้พร้อม สำหรับในการ เดินทางด้วยเช่นเดียวกัน ร่ม เสื้อฝน ถุงก๊อบแก้บ

สำหรับ กัน กล้องที่มีไว้สำหรับถ่ายรูป เยกน้ำ รองเท้าผ้าใบ ฯลฯ แล้วก็ถุง กัน ทาก ที่จะมีมากมาย ใน ตอนหน้า ฝน ใน ป่าคิบ

ชื้น รวมทั้ง จะต้องช่วยเหลือกัน รักษา ธรรมชาติ ไม่ ขึ้นเขา ห็น ที่ มีดอก ลิ้น มังกร ขึ้นอยู่กับ เก็บ ขยะ ทุกขึ้น ออกมา ให้หมด

สำหรับ ปากทางเข้า ท่องเที่ยว ดูดอกลิ้น มังกรควรมี ข้าราชกร อุทยานฯ พา ไป ทุกหน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รอบๆ หมู่บ้าน หมัน

ขาว อนาคต ก็จะมีการตั้ง ชุดรักษา ความปลอดภัย รอบๆ ปากทางเข้า อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *