Uncategorized

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใน ประเทศแคนาดา โดยการใช้ โดรน และหุ่นยนต์

 

โดรน (Drone) หรืออากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ได้มีการนำมา ใช้ในหลายรูปแบบในปัจจุบัน เช่น การนำกล้องมา ติดเพื่อถ่ายรูปจากมุมสูง การใช้ในการขนส่งสินค้า อย่างที่ Google และ Amazon กำลังพัฒนา การใช้ฉีดปุ๋ยและพ่นสารเคมีในการเกษตร การใช้ตรวจสภาพจราจรและเก็บข้อมูลภูมิศาสตร์ และการใช้ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยในพื้นที่ๆ ผู้ช่วยชีวิตเข้าถึงยาก เป็นต้น เทคโนโลยีโดรนมี ความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากได้มีการพัฒนา และวิจัยเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา University of Saskatchewan ประเทศแคนาดา เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ มีการเปิดตัว ศูนย์วิจัย Plant Phenotyping and Imaging Research Centre (PIRC) อย่างเป็นทางการ โดย University of Saskatchewan มีวัตถุประสงค์ ต้องการจะช่วยยกระดับการปรับปรุงพันธุ์พืช หาวิธีการแก้ไขความมั่นคงทางด้านอาหาร (food security) ในระดับชาติและนานาชาติโดยการใช้ เทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งหนึ่งในวิธีการที่ได้นำมาใช้คือ การถ่ายภาพดิจิตอลที่เป็นเทคโนโลยีสูงโดยใช้ โดรนและรถหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการตรวจสอบพืชจากพื้นดิน

นาย Andrew Carson ผู้นำการฝึกอบรมของบริษัท Dragonfly (บริษัทผู้ผลิต UAV) กล่าวว่า การนำเทคโนโลยี UAV เข้ามาใช้นั้น จะเป็นการช่วยให้การเกษตรกรรมมีการพัฒนารวดเร็วขึ้น และคาดว่าใน อนาคตจะมีการใช้เทคโนโลยี UAV เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากบางปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางด้านการเกษตรอาจจะ สามารถที่จะระบุได้จากการมองด้วยตาเปล่าของคน ซึ่ง Carson และทีมนักวิจัยได้พัฒนาโดรนโดยใช้ กล้องถ่ายภาพหลายช่วงคลื่นที่มีความละเอียดสูง เพื่อนำข้อมูลพืชและพื้นดินมาวิเคราะห์ ประกอบการตัดสินใจ และการพัฒนาทางเกษตรกรรม รวมทั้ง มีการเปิดตัวรถหุ่นยนต์ที่สามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบพืชจากพื้น ดิน และยังสามารถปรับอัตราหว่านเมล็ดในแต่ละส่วนของสวนได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ได้ผลผลิตอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ดร. Maurice Molone ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO สถาบัน Global Institute for Food Security กล่าวว่า ประเทศแคนาดาจะเริ่มมีการใช้ โดรน และรถหุ่นยนต์ในงานทางด้านเกษตรกรรมมากขึ้น เนื่องจาก ประเทศแคนาดามีความพร้อมและมีเทคโนโลยีที่สามารถจะสนับสนุนการพัฒนาได้ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาการทาง ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและการวิเคราะห์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และนักวิศวกรด้านการเกษตร ที่จะเป็นตัวช่วยสนับสนุนในการพัฒนาวิจัย

 

ขอบคุณภาพจาก : Riley Laychuk, CBC News

ขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://www.mhesi.go.th

ติดตามข่าวสารทางเทคโนโลยีได้ที่นี้ : https://eastenderpark.com

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *